صفحه اصلی > ارسال پیام رایزنان به دفتر نوسازی  

ارسال پیام به مدیرکل دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات

masoomi@tpo.irپیام شما :

نام :

*

نام خانوادگی :
سمت:
تلفن ثابت:
شماره نمابر:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:
پیوست فایل: