صفحه اصلی > نظرسنجی  > نظر سنجی شیوه مکاتبات 
نظر سنجی شیوه نامه مکاتبات

همکار گرامی، لطفا در صورت مطالعه شیوه نامه مکاتبات سازمان، نظرات، پیشنهادات و نکات اصلاحی خود را جهت بهبود شیوه نامه مذکور در جدول زیر مرقوم فرمایید.

با تشکر

شیوه نامه مکاتبات


نام و نام خانوادگی :
نظرات، پیشنهادات و نکات اصلاحی:


متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*