صفحه اصلی > ارسال پیام مستقیم به معاونت 

ارسال پیام به معاون توسعه مدیریت و منابع

atalebi@tpo.irپیام شما :

نام :

*

نام خانوادگی :
سمت:
تلفن ثابت:
شماره نمابر:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:
پرسنل سازمان توسعه تجارت