صفحه اصلی > تماس با ما 
 

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

       

دکتر امیر طالبی
 معاون توسعه مديريت و منابع

 

22040250

22663881

 
           

 مجید فلاح جوشقانی - مدير كل امور مالي و ذيحسابی

 

22663877

22663878
22663900

 
           

سید علیرضا ناصری - مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 

22664059

22663881

 
           

ایرج معصومی - مدیر کل دفتر نوسازي،تحول اداري و فناوری اطلاعات

 

22663861

22663867