صفحه اصلی >  آرشیو اخبار 


 

 
گزارش
گزارش عملکرد سه ماهه اول دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات

 

در راستای انجام وظایف و ماموریت های محوله، این دفتر با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های منابع انسانی موجود، تلاش می نماید با جذب منابع موردنیاز و استفاده از فناوری های نوین مدیریتی و کارآمد در پشتیبانی از کلیه فعالیت های دفاتر و آموزش و بهسازی امور مرتبط با کارکنان، بهبود روش های سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را توامان مدنظر قرارداده تا افراد، گروه ها و سازمان به شیوه ای اثر بخش تر ظهور و بروز یابد. هرچند تا حصول نتایج مطلوب فاصله زیادی در پیش رو داریم؛ اما باورمندیم در سایه برنامه ریزی مدون، همراستایی و هم افزایی شما همراهان گرامی می توان افقی روشن را با هدف تحقق اهداف برنامه ترسیم نمود. با این باور و در ادامه گزارشات قبلی، ضمن تشکراز حمایت های فکری و عملی شما سروران ارجمند،  "گزارش عملکرد سه ماهه اول  این دفتر و مقایسه آن با مدت مشابه قبل" جهت استحضار و بهره برداری لازم با هدف بهره مندی از نظرات ارزشمندتان ایفاد می گردد.

 

 تاریخ انتشار:1398/05/02  ساعت درج:٠٢:٢٤  شماره خبر:٨٣٢٣  بازدید:746

  نسخه چاپي


خروج