صفحه اصلی >  آرشیو اخبار 


 

 
عملکرد سال 97
عملکرد سال 97 آموزش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

 

تقویم آموزشی سال 97 با هدف ارتقا مهارت های شغلی و افزایش دانش کارکنان سازمان با تعداد 53 دوره آموزشی با رویکرد کاربردی و مبتنی بر اولویت های برنامه ای سازمان شامل دوره های تخصصی , مدیریتی , مشترک و عمومی در مقایسه با تعداد 43 دوره آموزشی در سال 96 (با رشد 19٪نسبت به سال 96) به مدت 447 ساعت در مقایسه با 477 ساعت در سال 96 (با رشد 6٪ - نسبت به سال 96) با 1804 نفر شرکت کننده در مقایسه با 1284 نفر شرکت کننده در سال 96 (با رشد 29٪ نسبت به سال 96) به قرار 14965 نفر ساعت در مقایسه با 11462 نفر ساعت در سال 96 (با رشد 24٪نسبت به سال 96) برنامه ریزی و اجرا گردیده است .

 

 تاریخ انتشار:1397/12/22  ساعت درج:١١:٥١  شماره خبر:٧٩٦٣  بازدید:841

  نسخه چاپي


خروج