سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 
آشنایی کاربران محترم سازمان با برخی از دستورهای پرمصرف وکاربردی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات
ویژه نامه « فایل های Help»
با هدف آشنایی کاربران محترم سازمان با برخی از دستورهای پرمصرف وکاربردی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و مرتبط با فعالیت خود، ویژه نامه جدید تهیه شده توسط همکاران بخش IT محتوای تعداد 4 موضوع کاربردی به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد می گردد:
١٥:٠٣ - 1397/07/28
گزارش نشست ((تفویض اختیار))
برگزاری کارگاه های توانمندسازی و افزایش مهارت های دبیران و کارشناسان میزهای کالا، خدمات و کشور در سازمان توسعه تجارت ایران
گزارش برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران در تراز جهانی