سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

برگزاری اولین جلسه کارگاه مشاوره ای – آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان
با عنایت به ضرورت آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه به منظور افزایش مهارت و توانمندی های همکاران سازمان در انجام و مدیریت پروژه، دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری کارگاه مشاوره ای – آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در 2 جلسه ی 4 ساعته نموده است.
١٢:٤٧ - 1396/08/21
برگزاری نشست های تخصصی با موضوع اجلاس کمیسیون های مشترک و توافق های تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران
قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران: صادرات پایدار در گرو تنوع بازار
اطلاعیه ها