سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 
برگزاری اولین کارگاه آموزشی مستندسازی و مدیریت دانش در سازمان توسعه تجارت ایران
ویژه رایزنان بازرگانی و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران
با هدف انتقال تجربیات و مدیریت دانش رایزنان بازرگانی سابق و تسهیل جریان اطلاعات در سازمان، اولین کارگاه آموزشی مستندسازی و مدیریت دانش ویژه رایزنان بازرگانی و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در روزهای سه شنبه 13 و 20 آذرماه سالجاری در محل سالن سبز ساختمان رفاهی این سازمان برگزار می گردد.
١٢:٤٤ - 1397/09/14
ویژه نامه « فایل های Help»
گزارش نشست ((تفویض اختیار))
برگزاری کارگاه های توانمندسازی و افزایش مهارت های دبیران و کارشناسان میزهای کالا، خدمات و کشور در سازمان توسعه تجارت ایران