سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

برگزاری کارگاه های توانمندسازی و افزایش مهارت های دبیران و کارشناسان میزهای کالا، خدمات و کشور در سازمان توسعه تجارت ایران
به منظور توانمند سازی و افزایش مهارت ها و دانش دبیران و کارشناسان میزهای کالا، خدمات و کشوری از ابتدای سال 1396 و بر اساس اولویت های تعیین شده نسبت به طراحی برنامه های آموزشی متنوع و کارگاه های تخصصی کاربردی در تراز جهانی و بصورت ویژه اقدام گردید.
١٣:٣٤ - 1397/04/12
گزارش برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران در تراز جهانی
برگزاری اولین جلسه کارگاه مشاوره ای – آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان
برگزاری نشست های تخصصی با موضوع اجلاس کمیسیون های مشترک و توافق های تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران