سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

گزارش نشست ((تفویض اختیار))
حسب تاکید جناب آقای مهندس خسروتاج- معاون محترم وزیر در امور صادرات و رئیس کل سازمان در خصوص برگزاری نشست های تخصصی کاربردی برای مدیران سازمان ، نشست "تفویض اختیار" با حضور ایشان، معاونان و مدیران محترم سازمان روز پنج شنبه مورخ 11/05/ 1397 از ساعت 9 صبح الی 14 در محل سالن سبز ساختمان رفاهی با ارائه موضوع توسط مدرس دوره جناب آقای ارشیا دکامی برگزارگردید.
٠٩:٤٥ - 1397/05/15
برگزاری کارگاه های توانمندسازی و افزایش مهارت های دبیران و کارشناسان میزهای کالا، خدمات و کشور در سازمان توسعه تجارت ایران
گزارش برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران در تراز جهانی
برگزاری اولین جلسه کارگاه مشاوره ای – آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان