سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع ..... سازمان توسعه تجارت ایران ............. معاونت توسعه مدیریت و منابع .....

پیام هفته
 

 


تغییرات بودجه سازمان توسعه تجارت ایران 98 - 95
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند روند تغییرات بودجه سازمان توسعه تجارت ایران 98 - 95 در قالب جدول پیوست جهت بهره برداری تقدیم می گردد.
٠٣:١٨ - 1398/02/10
عملکرد آموزش سازمان نسبت به سال96 افزایش یافت.
ویژه رایزنان بازرگانی و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران
ویژه نامه « فایل های Help»